Αποποίηση Ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο Law & More Ο ιστότοπος της BV προορίζεται αποκλειστικά για χρήση ως γενικές πληροφορίες. Δεν μπορούν να προκύψουν δικαιώματα από αυτές τις πληροφορίες. Law & More Η BV δεν μπορεί να κρατηθεί και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ή ως αποτέλεσμα τυχόν ελλιπών ή / και ανακριβών πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες στάλθηκαν στο Law & More BV μέσω e-mail ή της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο της Law & More Η BV δεν είναι ασφαλής και δεν θα θεωρείται ως εμπιστευτική.