Έχετε πέσει σε μια παγίδα!

Αυτός ο ιστότοπος είναι robots.txt Οι κανόνες απαγορεύουν ρητά την παρουσία σας σε αυτήν την τοποθεσία. Επειδή δεν συμμορφωθήκατε με τους κανόνες robots.txt, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε περαιτέρω αιτήματα από τη διεύθυνση IP σας. Εάν πιστεύετε ότι πρόκειται για λάθος, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο μέσω υπηρεσίας διακομιστή μεσολάβησης και να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή.

Η πληροφορία σου

WHOIS Lookup for 18.206.14.36

2022/06/26 @ 02:37:35 pm

ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
If you see inaccuracies in the results, please report at
https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.

NetRange:    18.32.0.0 - 18.255.255.255
CIDR:      18.64.0.0/10, 18.128.0.0/9, 18.32.0.0/11
NetName:    AT-88-Z
NetHandle:   NET-18-32-0-0-1
Parent:     NET18 (NET-18-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    
Organization:  Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)
RegDate:    2019-10-07
Updated:    2021-02-10
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/18.32.0.0
OrgName:    Amazon Technologies Inc.
OrgId:     AT-88-Z
Address:    410 Terry Ave N.
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98109
Country:    US
RegDate:    2011-12-08
Updated:    2021-07-28
Comment:    All abuse reports MUST include:
Comment:    * src IP
Comment:    * dest IP (your IP)
Comment:    * dest port
Comment:    * Accurate date/timestamp and timezone of activity
Comment:    * Intensity/frequency (short log extracts)
Comment:    * Your contact details (phone and email) Without these we will be unable to identify the correct owner of the IP address at that point in time.
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AT-88-Z

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: [προστασία μέσω email]
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [προστασία μέσω email]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: [προστασία μέσω email]
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: [προστασία μέσω email]
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: [προστασία μέσω email]
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
If you see inaccuracies in the results, please report at
https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
Copyright 1997-2022, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
Blackhole για Bad Bots