Σύμφωνα με αριθμούς και αριθμούς της Ολλανδικής SER…

Σύμφωνα με τους αριθμούς και τα στοιχεία του Ολλανδικού SER (Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο των Κάτω Χωρών), το ποσό των ολλανδικών συγχωνεύσεων αυξήθηκε στα ύψη. Σε σύγκριση με το 2015, ο αριθμός των συγχωνεύσεων αυξήθηκε κατά 22% το 2016. Αυτές οι συγχωνεύσεις πραγματοποιήθηκαν κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών και της βιομηχανίας. Επίσης, εταιρείες στον μη κερδοσκοπικό τομέα συγχωνεύονται με ανυπομονησία. Εάν αυτά τα στοιχεία σας ενθαρρύνουν - ως επιχειρηματίας - να αρχίσετε να σκέφτεστε συγχωνεύσεις, μην ξεχάσετε να λάβετε υπόψη τον ισχύοντα Κώδικα Συγχώνευσης (Fusiegedragsregels)!

Κοινοποίηση