Ο BF Skinner είπε κάποτε «Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν οι μηχανές σκέφτονται αλλά αν οι άνδρες το κάνουν»…

Ο BF Skinner είπε κάποτε «Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν σκέφτονται οι μηχανές, αλλά αν το κάνουν οι άντρες». Αυτό το ρητό ισχύει ιδιαίτερα για το νέο φαινόμενο του αυτοκινούμενου αυτοκινήτου και για τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία αντιμετωπίζει αυτό το προϊόν. Για παράδειγμα, πρέπει κανείς να αρχίσει να σκέφτεται την επίδραση του αυτοκινούμενου αυτοκινήτου στο σχεδιασμό του ολλανδικού σύγχρονου οδικού δικτύου. Για το λόγο αυτό, ο υπουργός Schultz van Haegen προσέφερε την έκθεση «Zelfrijdende auto's, Verkenning van implicaties op het ontwerp van wegen» («Αυτοκινούμενα αυτοκίνητα, Εξερεύνηση των επιπτώσεων στο σχεδιασμό των δρόμων») στην Ολλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων στις 23 Δεκεμβρίου. Αυτή η έκθεση περιγράφει, μεταξύ άλλων, την προσδοκία ότι θα καταστεί δυνατή η έξοδο από σήματα και σήματα οδών, να σχεδιάζονται διαφορετικοί δρόμοι και να ανταλλάσσονται δεδομένα μεταξύ οχημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, το αυτοκινούμενο αυτοκίνητο μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη των προβλημάτων κυκλοφορίας.

Κοινοποίηση