Το κόστος για τη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου στο εξωτερικό μειώνεται γρήγορα

Σήμερα, είναι πολύ λιγότερο συνηθισμένο να επιστρέφετε στο σπίτι σε ένα (ακούσια) υψηλό τηλεφωνικό λογαριασμό μερικών εκατοντάδων ευρώ μετά από αυτό το ετήσιο, άξια ταξίδι στην Ευρώπη. Το κόστος χρήσης κινητού τηλεφώνου στο εξωτερικό έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 90% σε σύγκριση με τα τελευταία 5 έως 10 χρόνια. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κόστος περιαγωγής (με λίγα λόγια: το κόστος που πραγματοποιείται για να επιτρέψει στον πάροχο να χρησιμοποιεί το δίκτυο αλλοδαπού παρόχου) θα καταργηθεί ακόμη και πλήρως στις 15 Ιουνίου 2017. Από την ημερομηνία αυτή, Το κόστος για τη χρήση ξένων τηλεφώνων στην Ευρώπη θα αφαιρεθεί από το πακέτο σας ως συνήθως, έναντι ενός κανονικού τιμολογίου.

24-04-2017

Κοινοποίηση