Το ολλανδικό πρόγραμμα μετανάστες υψηλής ειδίκευσης 2018 - Image

Το ολλανδικό πρόγραμμα μετανάστες υψηλής ειδίκευσης 2018

Η ολλανδική αγορά εργασίας γίνεται όλο και περισσότερο διεθνής. Αυξάνεται ο αριθμός των διεθνών υπαλλήλων σε ολλανδικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Για άτομα από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δυνατόν να έρθεις στις Κάτω Χώρες ως μετανάστες με υψηλή ειδίκευση. Αλλά τι είναι ένας πολύ ειδικευμένος μετανάστης; Ένας μετανάστης με υψηλή εξειδίκευση είναι ένας αλλοδαπός υψηλής εκπαίδευσης με την ιθαγένεια μιας χώρας εκτός ΕΕ και της Ελβετίας που θέλει να εισέλθει στις Κάτω Χώρες προκειμένου να συμβάλει στην οικονομία της γνώσης μας.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την πρόσληψη υψηλού επιπέδου μεταναστών;

Εάν ένας εργοδότης θέλει να φέρει έναν μετανάστη υψηλής ειδίκευσης στις Κάτω Χώρες, ο εργοδότης θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένος αναφέρων. Για να γίνει αναγνωρισμένος αναφέρων, ο εργοδότης θα πρέπει να υποβάλει αίτημα στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης (IND). Στη συνέχεια, η IND θα αποφασίσει εάν ο εργοδότης θα χαρακτηριστεί ως αναγνωρισμένος αναφέρων ή όχι. Η αναγνώριση ως αναφοράς σημαίνει ότι η επιχείρηση θεωρείται αξιόπιστος συνεργάτης από την IND. Η αναγνώριση έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα:

  • Ο εργοδότης μπορεί να κάνει χρήση μιας ταχείας διαδικασίας εισδοχής για τους με ειδικευμένους μετανάστες. Αντί για τρεις έως πέντε μήνες, το IND σκοπεύει να λάβει απόφαση σχετικά με το αίτημα εντός δύο εβδομάδων. Εάν απαιτείται άδεια για διαμονή και απασχόληση, αυτό θα είναι επτά εβδομάδες.
  • Ο εργοδότης θα πρέπει να στείλει λιγότερα έγγραφα αποδεικτικών στοιχείων στον IND. Σε πολλές περιπτώσεις μια μεμονωμένη δήλωση θα είναι επαρκής. Εκεί ο εργοδότης δηλώνει ότι ο αλλοδαπός υπάλληλος πληροί όλες τις προϋποθέσεις εισδοχής και διαμονής στις Κάτω Χώρες.
  • Ο εργοδότης έχει σταθερό σημείο επαφής στο IND.
  • Εκτός από την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης πρέπει να αναγνωριστεί ως αναφορά από τον IND, υπάρχει επίσης μια προϋπόθεση ελάχιστου μισθού για τον εργοδότη. Αυτό αφορά ένα ελάχιστο ποσό μισθού που θα πρέπει να καταβάλει ο ολλανδός εργοδότης στον μη Ευρωπαίο υπάλληλο.

Ετησίως, αυτοί οι ελάχιστοι μισθοί τροποποιούνται με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιανουαρίου από το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης βάσει των πιο πρόσφατων δεικτών των αμοιβών βάσει της συλλογικής σύμβασης εργασίας, που δημοσιεύονται από την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία. Η νομική βάση αυτής της ετήσιας τροποποίησης είναι το άρθρο 1δ παράγραφος 4 του διατάγματος εφαρμογής του νόμου για την απασχόληση των αλλοδαπών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2018, υπάρχουν νέοι όροι κατώτατων μισθών που πρέπει να πληρούν οι εργοδότες για να μπορούν να χρησιμοποιούν το Σχέδιο Μεταναστών με υψηλή ικανότητα. Με βάση τις πληροφορίες της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τα ποσά αυξάνονται κατά 1.85% σε σύγκριση με το έτος 2017.

Law & More