Τροποποίηση του ολλανδικού συντάγματος

Οι τηλεπικοινωνίες ευαίσθητες στο απόρρητο προστατεύονται καλύτερα στο μέλλον

Στις 12 Ιουλίου 2017, η Ολλανδική Γερουσία συμφώνησε ομόφωνα την πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Βασιλείου Σχέσεων Plasterk, στο εγγύς μέλλον, να προστατεύσει καλύτερα το απόρρητο του email και άλλων ευαίσθητων στην ιδιωτικότητα τηλεπικοινωνιών. Το άρθρο 13 παράγραφος 2 του ολλανδικού Συντάγματος ορίζει ότι το απόρρητο των τηλεφωνικών κλήσεων και της τηλεγραφικής επικοινωνίας είναι απαραβίαστο. Ωστόσο, δεδομένων των πρόσφατων συντριπτικών εξελίξεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, το άρθρο 13 παράγραφος 2 χρειάζεται ενημέρωση.

Ολλανδικό Σύνταγμα

Η πρόταση για το νέο κείμενο έχει ως εξής: «όλοι δικαιούνται να σέβονται το απόρρητο της αλληλογραφίας και των τηλεπικοινωνιών του». Η διαδικασία αλλαγής του άρθρου 13 του ολλανδικού Συντάγματος έχει τεθεί σε κίνηση.

Law & More