Τροποποίηση του ολλανδικού συντάγματος: οι ευαίσθητες στην ιδιωτικότητα τηλεπικοινωνίες προστατεύονται καλύτερα στο μέλλον

Στις 12 Ιουλίου 2017, η Ολλανδική Γερουσία συμφώνησε ομόφωνα την πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Σχέσεων Βασιλείου Plasterk, στο εγγύς μέλλον, για την καλύτερη προστασία του απορρήτου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων ευαίσθητων στην ιδιωτικότητα τηλεπικοινωνιών. Το άρθρο 13 παράγραφος 2 του ολλανδικού Συντάγματος ορίζει ότι το απόρρητο των τηλεφωνικών κλήσεων και της τηλεγραφικής επικοινωνίας είναι απαραβίαστο. Ωστόσο, δεδομένων των πρόσφατων συντριπτικών εξελίξεων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, το άρθρο 13 παράγραφος 2 χρειάζεται ενημέρωση. Η πρόταση για το νέο κείμενο έχει ως εξής: «όλοι έχουν το δικαίωμα να σέβονται το απόρρητο της αλληλογραφίας και των τηλεπικοινωνιών του». Η διαδικασία αλλαγής του άρθρου 13 του Ολλανδικού Συντάγματος έχει τεθεί σε κίνηση.

2017-07-12

Κοινοποίηση