Στην αντιδικία μπορεί κανείς να περιμένει πάντα πολλή διαμάχη…

Το Ολλανδικό Ανώτατο Δικαστήριο

Σε δικαστικές διαφορές μπορεί κανείς να περιμένει πάντα πολλή αντιπαράθεση και είπε. Για να διευκρινίσει περαιτέρω την υπόθεση, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την ακρόαση μαρτύρων. Ένα από τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας ακοής είναι ο αυθορμητισμός. Για να λάβετε τις απαντήσεις όσο το δυνατόν πιο αδιάφορες, η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί «αυθόρμητα» ενώπιον του δικαστή. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Κάτω Χωρών έχει πλέον αποφασίσει ότι επιτρέπεται, από τη σκοπιά της διαδικαστικής οικονομίας, να διεξαχθεί η ακρόαση βάσει προ-γραπτής δήλωσης. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση της 23ης Δεκεμβρίου, διαφορετικά θα χρειαζόταν υπερβολικά πολύ χρόνο για να ακούσουμε και τους έξι μάρτυρες. Ωστόσο, είναι σημαντικό το δικαστήριο να λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι αυτές οι γραπτές δηλώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν μειωμένη αξιοπιστία κατά την αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων.

 

Law & More