Οι ελάχιστοι μισθοί αλλάζουν στα Nederlands από την 1η Ιουλίου 2017

Age of the employee

Στις Κάτω Χώρες ο ελάχιστος μισθός εξαρτάται από την ηλικία του εργαζομένου. Οι νομικοί κανόνες για τον ελάχιστο μισθό μπορεί να διαφέρουν ετησίως. Για παράδειγμα, από την 1η Ιουλίου 2017, ο ελάχιστος μισθός ανέρχεται τώρα σε 1.565,40 € ανά μήνα για υπαλλήλους ηλικίας 22 ετών και άνω.

2017-05-30

Κοινοποίηση