Στις Κάτω Χώρες, μεγάλη σημασία αποδίδεται στο δικαίωμα των εργαζομένων να απεργούν…

Στις Κάτω Χώρες, αποδίδεται μεγάλη σημασία στο δικαίωμα των εργαζομένων στην απεργία. Οι Ολλανδοί εργοδότες πρέπει να ανέχονται απεργίες, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών συνεπειών που μπορεί να έχουν για αυτούς, εφόσον τηρούνται οι «κανόνες παιχνιδιού». Για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι δεν αποτρέπονται από τη χρήση αυτού του δικαιώματος, το Ολλανδικό Κεντρικό Συμβούλιο Προσφυγών έκρινε ότι η απεργία δεν πρέπει να επηρεάζει το ύψος του επιδόματος ανεργίας. Αυτό σημαίνει ότι ο ημερήσιος μισθός ενός εργαζομένου, βάσει του οποίου υπολογίζεται το επίδομα ανεργίας, δεν θα πρέπει πλέον να επηρεάζεται αρνητικά από μια απεργία.

11-04-2017

Κοινοποίηση