Ο ολλανδικός λογαριασμός έχει τοποθετηθεί στο διαδίκτυο

Ολλανδικό νομοσχέδιο

Σε ένα νέο ολλανδικό νομοσχέδιο που έχει τεθεί στο Διαδίκτυο για διαβούλευση σήμερα, ο ολλανδός υπουργός Μπλοκ (Ασφάλεια και Δικαιοσύνη) εξέφρασε την επιθυμία να τερματίσει την ανωνυμία των κατόχων μετοχών. Σύντομα θα είναι δυνατή η αναγνώριση αυτών των μετόχων βάσει του λογαριασμού τους σε τίτλους. Στη συνέχεια, οι μετοχές μπορούν να διαπραγματευτούν μόνο μέσω ενός λογαριασμού τίτλων που κατέχει ένας διαμεσολαβητής. Με αυτόν τον τρόπο, τα άτομα που εμπλέκονται για παράδειγμα στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μπορούν να εντοπιστούν ευκολότερα. Με αυτό το νομοσχέδιο, η ολλανδική κυβέρνηση ακολουθεί τις συστάσεις της FATF.

14-04-2017

Law & More