Άρνηση εργασίας - Εικόνα

Άρνηση εργασίας

Είναι πολύ ενοχλητικό εάν οι οδηγίες σας δεν ακολουθούνται από τον υπάλληλό σας. Για παράδειγμα, ο ένας υπάλληλος στον οποίο δεν μπορείτε να βασιστείτε να εμφανίζεται στο πάτωμα εργασίας το Σαββατοκύριακο ή αυτός που πιστεύει ότι ο τακτοποιημένος ενδυματολογικός σας κώδικας δεν ισχύει για αυτόν ή αυτήν. Εάν αυτό συμβαίνει επανειλημμένα μπορεί να είναι πολύ απογοητευτικό. Ευτυχώς, ο νόμος προσφέρει μια λύση για αυτό. Και στις δύο περιπτώσεις, και σε πολλές άλλες, μπορεί να σας απαγορεύεται η εργασία. Σε αυτό το άρθρο εξηγούμε πότε συμβαίνει αυτό και τι μπορείτε να κάνετε ως εργοδότης. Πρώτα θα εξετάσουμε ποιες οδηγίες μπορείτε να δώσετε ως εργοδότης. Στη συνέχεια, θα συζητήσουμε ποιες οδηγίες μπορεί να αρνηθεί ένας υπάλληλος και ποιες, από την άλλη πλευρά, θα οδηγήσουν σε άρνηση εργασίας. Τέλος, θα συζητήσουμε ποιες επιλογές έχετε ως εργοδότης για να αντιμετωπίσετε την άρνηση εργασίας.

Ποιες οδηγίες επιτρέπεται να δώσετε ως εργοδότης;

Ως εργοδότης, έχετε το δικαίωμα να υποδείξετε να ενθαρρύνετε τον εργαζόμενο να εργαστεί. Κατ 'αρχήν, ο υπάλληλός σας πρέπει να ακολουθήσει αυτές τις οδηγίες. Αυτό προκύπτει από τη σχέση εξουσίας μεταξύ του εργαζομένου και του εργοδότη βάσει της σύμβασης εργασίας. Αυτό το δικαίωμα διδασκαλίας ισχύει τόσο για κανονισμούς που σχετίζονται με την εργασία (π.χ. εργασιακά καθήκοντα και κανονισμούς ένδυσης) όσο και για την προώθηση καλής τάξης εντός της εταιρείας (π.χ. ώρες εργασίας, συλλογικά πρότυπα συμπεριφοράς και δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Ο υπάλληλός σας είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει αυτές τις οδηγίες, ακόμη και αν δεν προκύπτει από τη διατύπωση της σύμβασης εργασίας. Εάν δεν το κάνει και συνεχώς το κάνει, είναι περίπτωση άρνησης εργασίας. Ωστόσο, εδώ ισχύουν ορισμένες αποχρώσεις, οι οποίες εξηγούνται παρακάτω.

Εύλογη αποστολή

Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί μια ανάθεση από εσάς ως εργοδότης εάν είναι παράλογη. Μια ανάθεση είναι λογική, εάν μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος της σύμβασης εργασίας στο πλαίσιο του ότι είναι καλός υπάλληλος. Για παράδειγμα, ένα αίτημα για εργασία υπερωριών σε ένα κατάστημα κατά τη διάρκεια της πολυάσχολης περιόδου των Χριστουγέννων μπορεί να είναι μια λογική ανάθεση, αλλά όχι εάν οδηγεί σε μια εβδομάδα εργασίας άνω των 48 ωρών (η οποία, επιπλέον, είναι παράνομη βάσει του άρθρου 24, υποτμήμα 1) XNUMX του Εργατικού Νόμου). Το αν η ανάθεση είναι εύλογη και συνεπώς η απόρριψη εργασίας εξαρτάται από τις περιστάσεις της υπόθεσης και τα εμπλεκόμενα συμφέροντα. Οι αντιρρήσεις του εργαζομένου και οι λόγοι του εργοδότη για την ανάθεση της εργασίας πρέπει να ληφθούν υπόψη. Εάν μπορεί να υποτεθεί ότι ο εργαζόμενος έχει έναν επείγοντα λόγο να αρνηθεί την ανάθεση, δεν τίθεται θέμα άρνησης εργασίας.

Μονομερής τροποποίηση των συνθηκών εργασίας

Επιπλέον, ένας εργοδότης δεν μπορεί να αλλάξει μονομερώς τις συνθήκες εργασίας. Για παράδειγμα, ο μισθός ή ο χώρος εργασίας. Οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει πάντα να γίνονται σε συνεννόηση με τον υπάλληλο. Εξαίρεση από αυτό είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπεται εάν περιλαμβάνεται στη σύμβαση εργασίας ή εάν εσείς, ως εργοδότης, έχετε σοβαρό συμφέρον να το κάνετε. Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτό, εμείς στο Law & More είστε έτοιμοι να τους απαντήσετε για εσάς.

Πότε μπορεί ένας υπάλληλος να αρνηθεί τις οδηγίες σας;

Εκτός από το γεγονός ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί μια παράλογη ανάθεση και, επιπλέον, να μην τροποποιήσει μονομερώς τις συνθήκες εργασίας, υπάρχουν επίσης πρόσθετες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις της καλής κατάστασης του εργαζομένου και του εργοδότη. Αυτά περιλαμβάνουν πρότυπα υγείας και ασφάλειας. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη φυσική κατάσταση των εργαζομένων σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή ανικανότητας προς εργασία, για παράδειγμα. Ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να ζητήσει από έναν εργαζόμενο να ακολουθήσει οδηγίες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του και πρέπει να διασφαλίσει ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Οι αντιρρήσεις συνείδησης πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη, υπό την προϋπόθεση ότι το έργο μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κατάλληλη μορφή.

Περιπτώσεις της υπόθεσης

Εάν οι οδηγίες σας συμμορφώνονται με τα πρότυπα που περιγράφονται παραπάνω και ο υπάλληλος συνεχίζει να τις αρνείται με επίμονο τρόπο, αυτό συνιστά άρνηση εργασίας. Υπάρχουν μερικές κοινές περιπτώσεις στις οποίες το ερώτημα είναι αν υπάρχει άρνηση εργασίας. Για παράδειγμα, σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία, απουσίας (ασθένειας) ή υπαλλήλου που δεν επιθυμεί να εκτελέσει εύλογα καθήκοντα επειδή είναι απλώς εκτός των τακτικών καθηκόντων του. Το αν υπάρχει άρνηση εργασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις περιστάσεις της υπόθεσης και τις αντιρρήσεις του υπαλλήλου σας, επομένως είναι συνετό να προσέχετε και να ζητήσετε νομική συμβουλή, εάν είναι απαραίτητο. Αυτό ισχύει σίγουρα όταν σκέφτεστε τα επόμενα βήματα. Επιπλέον, εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το εάν υπάρχει πράγματι ανικανότητα για εργασία εάν ο υπάλληλός σας αρνηθεί την εργασία για αυτόν τον λόγο, είναι πάντα σημαντικό να περιμένετε τη γνώμη ενός γιατρού επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας ή γιατρού της εταιρείας. Άλλες περιπτώσεις είναι στην πραγματικότητα πολύ σαφείς περιπτώσεις άρνησης εργασίας. Για παράδειγμα, εάν, σε μια περίοδο έλλειψης προσωπικού, έχετε δώσει κατ 'εξαίρεση την άδεια στον υπάλληλό σας να αποχωρήσει εάν μπορεί να προσεγγιστεί από πελάτες, αλλά στη συνέχεια πηγαίνει διακοπές σε απομακρυσμένη περιοχή και είναι εντελώς απρόσιτο.

Συνέπειες της άρνησης εργασίας

Εάν ο υπάλληλός σας αρνηθεί την εργασία του, εσείς ως εργοδότης φυσικά θέλετε να παρέμβετε το συντομότερο δυνατό για να διατηρήσετε την εξουσία σας. Είναι σημαντικό να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα σε αυτήν την περίπτωση. Μπορείτε να επιβάλλετε πειθαρχικό μέτρο στον υπάλληλο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την έκδοση επίσημης προειδοποίησης ή την παρακράτηση αμοιβής για τις ώρες εργασίας που απορρίφθηκαν. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων αρνήσεων για εργασία, είναι δυνατόν να ληφθούν πιο εκτεταμένα μέτρα όπως απόλυση ή περίληψη απόλυση. Κατ 'αρχήν, η απόρριψη της απασχόλησης αποτελεί επείγοντα λόγο απόλυσης.

Όπως έχετε διαβάσει παραπάνω, το ερώτημα για το πότε υπάρχει άρνηση εργασίας και ποια κατάλληλα μέτρα μπορούν να ληφθούν σε αυτήν την περίπτωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συγκεκριμένες περιστάσεις και συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου. Έχετε απορίες σχετικά με αυτό; Παρακαλώ επικοινώνησε Law & More. Η εξειδικευμένη ομάδα μας χρησιμοποιεί μια προσωπική προσέγγιση. Μαζί σας θα αξιολογήσουμε τις δυνατότητές σας. Με βάση αυτήν την ανάλυση, θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε για τα κατάλληλα επόμενα βήματα. Εάν αυτό είναι απαραίτητο, θα σας δώσουμε επίσης συμβουλές και βοήθεια κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας.

Law & More