Έναρξη μεταφορικής εταιρείας Image

Ξεκινάτε μια εταιρεία μεταφορών; Εδώ πρέπει να γνωρίζετε!

Εισαγωγή

Όποιος επιθυμεί να ιδρύσει μεταφορική εταιρεία, θα πρέπει να γνωρίζει το γεγονός ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει εν μία νυκτί. Πριν ξεκινήσετε μια μεταφορική εταιρεία, θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσετε μια γενναιόδωρη γραφειοκρατία. Για παράδειγμα: κάθε εταιρεία που ασχολείται με την επαγγελματική οδική μεταφορά εμπορευμάτων, δηλαδή κάθε εταιρεία που μεταφέρει εμπορεύματα (οδικώς) έναντι πληρωμής και κατόπιν παραγγελίας τρίτου, χρειάζεται «Eurovergunning» (άδεια ευρώ) σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η μεταφορά με οχήματα με χωρητικότητα φόρτωσης άνω των 500 kg. Η απόκτηση άδειας ευρώ απαιτεί κάποια προσπάθεια. Ποια βήματα πρέπει να γίνουν; Διαβάστε το εδώ!

Άδεια

Για να λάβετε άδεια σε ευρώ, πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο NIWO (ο Ολλανδικός Εθνικός και Διεθνής Οργανισμός Οδικών Μεταφορών). Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή, η άδεια απαιτείται για εθνικές και διεθνείς μεταφορές με οχήματα με χωρητικότητα φόρτωσης άνω των 500 kg. Μεταφορική εταιρεία με άδεια πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα όχημα, για το οποίο πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό άδειας. Με πιστοποιητικό άδειας επί του σκάφους, το όχημα μπορεί να μεταφέρει εμπορεύματα εντός της ΕΕ (με λίγες εξαιρέσεις). Εκτός της ΕΕ άλλες άδειες είναι απαραίτητες (για παράδειγμα, άδεια CEMT ή πρόσθετη άδεια οδήγησης). Η ευρω άδεια ισχύει για περίοδο 5 ετών. Μετά από αυτό το διάστημα, η άδεια μπορεί να ανανεωθεί. Ανάλογα με τον τύπο μεταφοράς (για παράδειγμα μεταφορά επικίνδυνων υλικών), είναι πιθανό να απαιτούνται και άλλες άδειες.

απαιτήσεις

Υπάρχουν τέσσερις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να εκδοθεί μια άδεια:

  • Η εταιρεία πρέπει να διαθέτει ένα πραγματική εγκατάσταση στις Κάτω Χώρες, που σημαίνει πραγματική και μόνιμη εγκατάσταση. Επιπλέον, και όπως ήδη αναφέρθηκε, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα όχημα.
  • Η εταιρεία πρέπει να είναι φερέγγυα, που σημαίνει ότι η εταιρεία διαθέτει επαρκή χρηματικά μέσα για να εξασφαλίσει την απογείωση και τη συνέχειά της. Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι το εταιρικό κεφάλαιο (με τη μορφή επιχειρηματικού κεφαλαίου) πρέπει να είναι τουλάχιστον 9.000 ευρώ σε περίπτωση που η εταιρεία λειτουργεί με ένα όχημα. Ένα επιπλέον ποσό 5.000 ευρώ θα πρέπει να προστεθεί σε αυτό το κεφάλαιο για κάθε επιπλέον όχημα. Ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας, θα πρέπει να υποβληθεί ένα (έναρξη)υπόλοιπο και, ενδεχομένως, μια κατάσταση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και μια δήλωση λογιστή (RA ή AA), μέλους του NOAB ή μέλους του μητρώου λογιστών (' Εγγραφή Belastingadviseurs'). Υπάρχουν ορισμένες συγκεκριμένες απαιτήσεις για αυτή τη δήλωση.
  • Επιπλέον, ο υπεύθυνος για τις μεταφορικές δραστηριότητες (ο διαχειριστής μεταφορών) πρέπει να αποδείξει τη δική του αρμοδιότητα με την έκδοση αναγνωρισμένου διπλώματος «Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de weg» (ελεύθερη μετάφραση: «Επιχειρηματίας επαγγελματική οδική μεταφορά εμπορευμάτων»). Αυτό το δίπλωμα χρειάζεται λίγο «σηκώνοντας τα μανίκια», καθώς μπορεί να αποκτηθεί μόνο με επιτυχία σε έξι εξετάσεις που διοργανώνονται από ένα συγκεκριμένο υποκατάστημα του CBR (το ολλανδικό «Κεντρικό Γραφείο Οδήγησης Ικανοτήτων»). Δεν χρειάζεται κάθε διαχειριστής μεταφορών να αποκτήσει αυτό το δίπλωμα. υπάρχει κατώτερο όριο ενός διευθυντή με δίπλωμα. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες πρόσθετες απαιτήσεις. Ο διαχειριστής μεταφορών πρέπει, για παράδειγμα, να είναι κάτοικος της ΕΕ. Ο διαχειριστής μεταφορών μπορεί να είναι ο διευθυντής ή ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, αλλά αυτή η θέση μπορεί επίσης να καλυφθεί από ένα «εξωτερικό» άτομο (για παράδειγμα εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα), εφόσον το NIWO μπορεί να καθορίσει ότι ο διαχειριστής μεταφορών είναι μόνιμα και πραγματικά ηγείται των μεταφορικών δραστηριοτήτων και ότι υπάρχει πραγματική σύνδεση με την εταιρεία. Στην περίπτωση ενός «εξωτερικού» ατόμου απαιτείται ένα «verklaring inbreng vakbekwaamheid» (ελεύθερη μετάφραση: «δήλωση συνεισφοράς ικανότητας»).
  • Η τέταρτη προϋπόθεση είναι ότι η εταιρεία πρέπει να είναι αξιόπιστος. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί από ένα «Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor NP en/of RP» (πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς για φυσικό πρόσωπο (NP) ή νομική οντότητα (RP)). Το VOG RP απαιτείται σε περίπτωση νομικής οντότητας με τη μορφή ολλανδικής BV, Vof ή εταιρικής σχέσης. Το VOG NP απαιτείται σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή/και εξωτερικού διαχειριστή μεταφορών. Σε περίπτωση διευθυντών που δεν ζουν στην Ολλανδία ή/και που δεν έχουν την ολλανδική ιθαγένεια, πρέπει να λάβετε ξεχωριστό VOG NP στη χώρα διαμονής ή ιθαγένειας.

(Άλλοι) λόγοι άρνησης

Μια άδεια σε ευρώ μπορεί να απορριφθεί ή να αποσυρθεί όταν αυτό ενημερωθεί από το Bureau Bibob. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα, να συμβαίνει όταν υπάρχει πιθανότητα η άδεια να χρησιμοποιηθεί για εγκληματικές δραστηριότητες.

Εφαρμογή

Η άδεια μπορεί να υποβληθεί μέσω του ψηφιακού γραφείου του NIWO. Η άδεια κοστίζει 235 €,-. Το πιστοποιητικό άδειας κοστίζει 28.35 €. Επιπλέον, χρεώνεται ετήσια εισφορά 23,70 € ανά πιστοποιητικό άδειας.

Συμπέρασμα

Για να ιδρυθεί μια εταιρεία μεταφορών στην Ολλανδία, πρέπει να αποκτηθεί ένα «Eurovergunning». Αυτή η άδεια μπορεί να εκδοθεί όταν πληρούνται τέσσερις προϋποθέσεις: πρέπει να υπάρχει πραγματική εγκατάσταση, η εταιρεία να είναι φερέγγυα, ο διαχειριστής μεταφορών πρέπει να διαθέτει δίπλωμα «Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de weg» και η εταιρεία να είναι αξιόπιστη. Εκτός από το ότι δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η άδεια μπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχει κίνδυνος κακής χρήσης της άδειας. Το κόστος για μια αίτηση είναι € 235,-. Το πιστοποιητικό άδειας κοστίζει 28.35 €.

Πηγή: www.niwo.nl

Επικοινωνία

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ή σχόλια μετά την ανάγνωση αυτού του άρθρου, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον κ. Maxim Hodak, δικηγόρος στο Law & More μέσω maxim.hodak@lawandmore.nl ή κ. Tom Meevis, δικηγόρος στο Law & More μέσω tom.meevis@lawandmore.nl ή καλέστε μας στο +31 40-3690680.

Law & More