Ψυχολογικά παράπονα μετά την εγκυμοσύνη

Νόμος περί παροχών ασθενείας

Ο ολλανδικός νόμος για τα επιδόματα ασθενείας μετά από αναπηρία στην εργασία ως αποτέλεσμα ψυχολογικών παραπόνων μετά την εγκυμοσύνη; Σύμφωνα με το άρθρο 29α του νόμου περί παροχών ασθενείας, η ασφαλισμένη που δεν είναι σε θέση να εκτελέσει εργασία δικαιούται να λάβει αμοιβή εάν η αιτία της ανικανότητας προς εργασία σχετίζεται με εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Στο παρελθόν, μια σύνδεση μεταξύ ψυχολογικών παραπόνων, πρόκλησης αναπηρίας στην εργασία και εγκυμοσύνης ή τοκετού σπάνια γινόταν και αναγνωρίστηκε. Η πρόσφατη νομολογία δείχνει μια ανατροπή σε αυτό το σημείο.

https://www.recht.nl/nieuws/arbeidsrecht/168727/ziektewet-na-arbeidsongeschiktheid-als-gevolg-van-psychische-klachten-na-zwangerschap/

Law & More