Αποποίηση Ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο Law & More B.V. Ο ιστότοπος προορίζεται αποκλειστικά να χρησιμεύσει ως γενική πληροφορία. Δεν μπορούν να προκύψουν δικαιώματα από αυτές τις πληροφορίες. Law & More B.V. δεν μπορεί να κρατηθεί και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από ή ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε ελλιπών ή / και ανακριβών πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες στάλθηκαν στο Law & More B.V. μέσω e-mail ή της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπο της Law & More B.V. δεν είναι ασφαλές και δεν θα θεωρείται ως εμπιστευτικό.

Law & More B.V.