Έννοια πτώχευσης

Προϋπόθεση κατά την οποία μια εταιρεία δεν είναι πλέον σε θέση να πληρώσει τα χρέη της και αναγκάζεται από τα δικαστήρια να τερματίσουν την επιχείρηση

Κοινοποίηση