Τι είναι μια εταιρεία

Μια εταιρεία είναι μια νομική επιχειρηματική οντότητα στην οποία οι ιδιοκτήτες προστατεύονται από την ευθύνη για τις ενέργειες και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Χωριστά από τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους, μια εταιρεία μπορεί να ασκήσει τα περισσότερα από τα δικαιώματα και τις ευθύνες που θα έχει ένας μεμονωμένος ιδιοκτήτης επιχείρησης, πράγμα που σημαίνει ότι μια εταιρεία μπορεί να συνάψει συμβάσεις, να δανειστεί χρήματα, να μηνύσει και να μηνύσει, να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία, να πληρώσει φόρους και να προσλάβει υπαλλήλους.

Law & More B.V.