Τι είναι μια νομική σύμβαση

Μια νομική σύμβαση είναι μια νομικά εκτελεστή συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών. Μπορεί να είναι προφορική ή γραπτή. Συνήθως, ένα πάρτι υπόσχεται να κάνει κάτι για το άλλο με αντάλλαγμα ένα όφελος. Μια νομική σύμβαση πρέπει να έχει νόμιμο σκοπό, αμοιβαία συμφωνία, αντιπαροχή, αρμόδια μέρη και πραγματική σύμφωνη γνώμη για να είναι εκτελεστή.

Law & More B.V.