Τι είναι μια βιώσιμη επιχείρηση

Μια βιώσιμη επιχείρηση, ή μια πράσινη επιχείρηση, είναι μια εταιρεία που έχει ελάχιστο αρνητικό αντίκτυπο ή δυνητικά θετική επίδραση στο παγκόσμιο ή τοπικό περιβάλλον, κοινότητα, κοινωνία ή οικονομία.

Law & More B.V.