Τι είναι μια LLC

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (LLC) είναι μια συγκεκριμένη μορφή ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. Η LLC είναι ένας τύπος επιχειρηματικής δομής που αντιμετωπίζει τους ιδιοκτήτες σαν συνεργάτες, αλλά τους δίνει την επιλογή να φορολογούνται σαν μια εταιρεία. Αυτή η μορφή επιχείρησης επιτρέπει ευελιξία στην ιδιοκτησία και τη διαχείριση. Μόλις οι ιδιοκτήτες αποφασίσουν πώς θα ήθελαν να φορολογούνται, να διαχειρίζονται και να οργανώνονται, θα το εξηγήσουν όλα σε μια συμφωνία λειτουργίας. Η LLC χρησιμοποιείται κυρίως στις ΗΠΑ.

Κοινοποίηση