Τι είναι το δίκαιο των συμβάσεων

Ο νόμος περί συμβάσεων είναι ο νόμος που ασχολείται με συμβάσεις και συμφωνίες. Το δίκαιο των συμβάσεων αφορά τη σύναψη και καταγραφή συμφωνιών.

Κοινοποίηση