Τι είναι η διεθνής επιχείρηση

Οι διεθνείς επιχειρήσεις αναφέρονται στο εμπόριο αγαθών, υπηρεσιών, τεχνολογίας, κεφαλαίου ή / και γνώσης πέραν των εθνικών συνόρων και σε παγκόσμια ή διεθνική κλίμακα. Περιλαμβάνει διασυνοριακές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών.

Law & More B.V.