Τι είναι ο εμπορικός νόμος

Ο εμπορικός νόμος είναι ένας ευρύς τομέας του νόμου, του καταστατικού, των υποθέσεων και των τελωνείων, που ασχολείται με το εμπόριο, τις πωλήσεις, τις αγορές, τις πωλήσεις, τις μεταφορές, τις συμβάσεις και όλες τις μορφές επιχειρηματικών συναλλαγών.

Κοινοποίηση