Τι είναι οιονεί σύμβαση

Η οιονεί σύμβαση είναι μια σύμβαση που δημιουργείται από το δικαστήριο όταν δεν υπάρχει τέτοια επίσημη σύμβαση μεταξύ των μερών και υπάρχει διαφορά σχετικά με την πληρωμή αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται. Τα δικαστήρια δημιουργούν οιονεί συμβάσεις για να αποτρέψουν ένα μέρος να εμπλουτιστεί άδικα, ή να επωφεληθεί από την κατάσταση όταν δεν αξίζει να το πράξει.

Law & More B.V.