Τι είναι η συμφωνία των μετόχων

Ένας μέτοχος είναι άτομο ή ίδρυμα (συμπεριλαμβανομένης μιας εταιρείας) που κατέχει νόμιμα μία ή περισσότερες μετοχές μετοχών σε δημόσια ή ιδιωτική εταιρεία. Μια συμφωνία μετόχων, που ονομάζεται επίσης συμφωνία μετόχων, είναι μια συμφωνία μεταξύ των μετόχων μιας εταιρείας που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί η εταιρεία και περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετόχων. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της εταιρείας και τα προνόμια και την προστασία των μετόχων.

Law & More B.V.