Τι είναι ανεφάρμοστο συμβόλαιο

Μια ανεφάρμοστη σύμβαση είναι μια γραπτή ή προφορική συμφωνία που δεν θα επιβληθεί από τα δικαστήρια. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους το δικαστήριο ενδέχεται να μην επιβάλει σύμβαση. Οι συμβάσεις ενδέχεται να μην είναι εφαρμόσιμες λόγω του αντικειμένου τους, επειδή ένα μέρος της συμφωνίας εκμεταλλεύτηκε άδικα το άλλο μέρος ή επειδή δεν υπάρχει επαρκής απόδειξη της συμφωνίας.

Law & More B.V.