Περιορισμένο διαζύγιο

Το περιορισμένο διαζύγιο αναφέρεται επίσης ως νόμιμος χωρισμός. Ο χωρισμός είναι, ωστόσο, μια ειδική νομική διαδικασία που επιτρέπει στους συζύγους να ζουν χωριστά αλλά ταυτόχρονα να παραμένουν νόμιμα παντρεμένοι. Υπό αυτήν την έννοια, αυτή η διαδικασία ικανοποιεί τις ανάγκες των συζύγων που, λόγω των θρησκευτικών ή φιλοσοφικών πεποιθήσεών τους, δεν επιθυμούν να ζητήσουν διαζύγιο.

Κοινοποίηση