Χωρίς σφάλμα διαζυγίου

Το διαζύγιο χωρίς υπαιτιότητα είναι ένα διαζύγιο στο οποίο η διάλυση ενός γάμου δεν απαιτεί ένδειξη αδικίας από οποιοδήποτε μέρος. Οι νόμοι που προβλέπουν διαζύγιο χωρίς υπαιτιότητα επιτρέπουν σε ένα οικογενειακό δικαστήριο να εγκρίνει διαζύγιο σε απάντηση μιας αναφοράς από οποιοδήποτε μέρος του γάμου, χωρίς να απαιτείται από τον αναφέροντα να αποδείξει ότι ο εναγόμενος έχει διαπράξει παραβίαση της συζυγικής σύμβασης. Ο πιο κοινός λόγος που συμβαίνουν διαζύγια χωρίς υπαιτιότητα οφείλεται σε ασυμβίβαστες διαφορές ή σύγκρουση προσωπικότητας, πράγμα που σημαίνει ότι το ζευγάρι δεν μπόρεσε να επιλύσει τις διαφορές τους.

Law & More B.V.