Συμφωνία διαχωρισμού

Μια συμφωνία χωρισμού είναι ένα έγγραφο που δύο άτομα σε έναν γάμο χρησιμοποιούν για να διαιρέσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και τις ευθύνες τους όταν προετοιμάζονται για χωρισμό ή διαζύγιο. Περιλαμβάνει όρους για τον διαχωρισμό της επιμέλειας των παιδιών και της υποστήριξης των παιδιών, των γονικών ευθυνών, της συζύγου, της περιουσίας και των χρεών, και άλλες οικογενειακές και οικονομικές πτυχές που οι σύζυγοι μπορεί να επιθυμούν να κατανείμουν ή να διαιρέσουν.

Κοινοποίηση