Τι είναι η διατροφή

Η διατροφή προορίζεται να παρέχει οικονομική υποστήριξη στον σύζυγο που έχει χαμηλότερο εισόδημα ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, καθόλου εισόδημα. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις που εμπλέκονται παιδιά, ο άντρας υπήρξε ιστορικά ο κερδισμένος, και η γυναίκα μπορεί να έχει εγκαταλείψει μια καριέρα για να μεγαλώσει τα παιδιά και θα βρίσκεται σε οικονομικό μειονέκτημα μετά από χωρισμό ή διαζύγιο. Οι νόμοι σε πολλές πολιτείες υπαγορεύουν ότι ένας διαζευγμένος σύζυγος έχει το δικαίωμα να ζει την ίδια ποιότητα ζωής που είχε προηγουμένως όταν παντρεύτηκε.

Κοινοποίηση