Έννοια εκβιασμού

Ο εκβιασμός είναι η εσφαλμένη χρήση πραγματικής ή απειλούμενης βίας, βίας ή εκφοβισμού για να κερδίσετε χρήματα ή περιουσία από ένα άτομο ή οντότητα. Ο εκβιασμός ενέχει γενικά απειλή για το πρόσωπο ή την περιουσία του θύματος ή για την οικογένεια ή τους φίλους του.

Law & More B.V.