Τι κάνουν οι δικηγορικές εταιρείες

Ένα δικηγορικό γραφείο είναι μια επιχειρηματική οντότητα που σχηματίζεται από έναν ή περισσότερους δικηγόρους για να ασκήσει την πρακτική του δικαίου. Η κύρια υπηρεσία που παρέχεται από ένα δικηγορικό γραφείο είναι να συμβουλεύει τους πελάτες (ιδιώτες ή εταιρείες) σχετικά με τα νομικά δικαιώματα και τις ευθύνες τους και να εκπροσωπεί πελάτες σε αστικές ή ποινικές υποθέσεις, επιχειρηματικές συναλλαγές και άλλα θέματα στα οποία ζητούνται νομικές συμβουλές και άλλη βοήθεια.

Law & More B.V.