Τι είναι δικηγόρος

Ένας δικηγόρος ή δικηγόρος είναι ένα άτομο που ασκεί το νόμο. Η εργασία ως δικηγόρος περιλαμβάνει την πρακτική εφαρμογή αφηρημένων νομικών θεωριών και γνώσεων για την επίλυση συγκεκριμένων εξατομικευμένων προβλημάτων ή για την προώθηση των συμφερόντων εκείνων που προσλαμβάνουν δικηγόρους για την παροχή νομικών υπηρεσιών.

Law & More B.V.