Νέα

Το ολλανδικό δικαστικό σύστημα καινοτομεί. Από την 1η Μαρτίου 2017 θα…

Το ολλανδικό δικαστικό σύστημα καινοτομεί. Από την 1η Μαρτίου 2017 θα καταστεί δυνατή η ψηφιακή προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο των Κάτω Χωρών σε υποθέσεις αστικών αξιώσεων. Στην ουσία, η διαδικασία υποκατάστασης παραμένει η ίδια. Ωστόσο, θα καταστεί δυνατή η έναρξη διαδικτυακών διαδικασιών (ένα είδος ψηφιακής κλήσης) και η ψηφιακή ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών. Όλα αυτά οφείλονται στην έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας για την ποιότητα και την καινοτομία (KEI).

09-02-2017

Κοινοποίηση