Την 1η Ιανουαρίου, ένας γαλλικός νόμος τέθηκε σε ισχύ στη βάση…

Την 1η Ιανουαρίου, τέθηκε σε ισχύ ένας γαλλικός νόμος βάσει του οποίου οι εργαζόμενοι μπορούν να απενεργοποιήσουν τα smartphone τους εκτός των ωρών εργασίας και έτσι να διακόψουν την πρόσβαση στο email εργασίας τους. Αυτό το μέτρο είναι συνέπεια της αυξημένης πίεσης του να πρέπει πάντα να είναι διαθέσιμο και συνδεδεμένο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό μη καταβληθέντων υπερωριών και προβλημάτων υγείας. Οι μεγάλες εταιρείες με 50 ή περισσότερους υπαλλήλους υποχρεούνται να διαπραγματευτούν με τους υπαλλήλους τους σχετικά με τους συγκεκριμένους κανόνες που θα ισχύουν γι 'αυτούς. Θα ακολουθήσουν οι Ολλανδοί;

Law & More