Νέοι κανόνες για τη διαφήμιση ηλεκτρονικών τσιγάρων χωρίς νικοτίνη

Από την 1η Ιουλίου 2017, απαγορεύεται στις Κάτω Χώρες η διαφήμιση για ηλεκτρονικά τσιγάρα χωρίς νικοτίνη και για μείγματα βοτάνων για σωλήνες νερού. Οι νέοι κανόνες ισχύουν για όλους. Με αυτόν τον τρόπο, η ολλανδική κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της για την προστασία των παιδιών κάτω των 18 ετών. Από την 1η Ιουλίου 2017, δεν επιτρέπεται πλέον να κερδίζει ηλεκτρονικά τσιγάρα ως βραβείο στις εκθέσεις. Στην Ολλανδική Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και των Καταναλωτών έχει ανατεθεί το καθήκον να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με αυτούς τους νέους κανόνες.

Law & More