Θα υπάρχουν πολύ λίγοι Ολλανδοί που δεν γνωρίζουν ακόμη…

Θα υπάρχουν πολύ λίγοι Ολλανδοί που δεν γνωρίζουν ακόμη τα προβλήματα που σχετίζονται με τους σεισμούς του Γκρόνινγκεν, που προκαλούνται από τη γεώτρηση αερίου. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η «Nederlandse Aardolie Maatschappij» (Dutch Petroleum Company) πρέπει να καταβάλει αποζημίωση για μη υλικές ζημιές σε μέρος των κατοίκων του Groningenveld. Επίσης, το κράτος κρίθηκε υπεύθυνο λόγω ανεπαρκούς εποπτείας, αλλά το δικαστήριο έκρινε ότι, παρά το γεγονός ότι η εποπτεία ήταν πράγματι ανεπαρκής, δεν μπορούσε να ειπωθεί ότι η ζημία προήλθε από αυτό.

Law & More