Τι είναι εταιρικός δικηγόρος

Ένας εταιρικός δικηγόρος είναι ένας δικηγόρος που εργάζεται μέσα σε ένα εταιρικό περιβάλλον, συνήθως εκπροσωπώντας επιχειρήσεις. Οι εταιρικοί δικηγόροι μπορούν να είναι δικηγόροι συναλλαγών, πράγμα που σημαίνει ότι βοηθούν στη σύνταξη συμβάσεων, στην αποφυγή δικαστικών διαφορών και διαφορετικά κάνουν νομική εργασία στο παρασκήνιο. Οι δικαστές μπορούν επίσης να είναι εταιρικοί δικηγόροι. Αυτοί οι δικηγόροι εκπροσωπούν εταιρείες σε αγωγές, είτε ασκώντας αγωγή εναντίον κάποιου που έχει κάνει αδίκημα στην εταιρεία είτε υπερασπιστεί την εταιρεία, εάν αυτή εναχθεί.

Law & More B.V.