Τι είναι η χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση είναι ένας ευρύς όρος που περιγράφει δραστηριότητες που σχετίζονται με τραπεζικές συναλλαγές, μόχλευση ή χρέος, πίστωση, κεφαλαιαγορές, χρήματα και επενδύσεις. Βασικά, η χρηματοδότηση αντιπροσωπεύει τη διαχείριση χρημάτων και τη διαδικασία απόκτησης των απαραίτητων κεφαλαίων. Η χρηματοδότηση περιλαμβάνει επίσης την εποπτεία, τη δημιουργία και τη μελέτη των χρημάτων, των τραπεζών, των πιστώσεων, των επενδύσεων, των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που αποτελούν τα χρηματοοικονομικά συστήματα.

Law & More B.V.