Λόγοι διαζυγίου

Εάν το διαζύγιο με αμοιβαία συγκατάθεση δεν είναι επιλογή, μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο μονομερούς κίνησης διαδικασίας διαζυγίου λόγω της ανεπανόρθωτης διακοπής του γάμου. Ο γάμος διακόπτεται ανεπανόρθωτα όταν η συνέχιση της συμβίωσης μεταξύ των συζύγων και η επανάληψή του κατέστη λογικά αδύνατη λόγω αυτής της διαταραχής. Συγκεκριμένα γεγονότα που δείχνουν την ανεπανόρθωτη διακοπή του γάμου μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μοιχεία ή να μην ζουν πλέον μαζί σε οικογενειακό σπίτι.

Law & More B.V.