Το smartphone έχει γίνει ουσιαστικό μέρος του ολλανδικού τοπίου…

Το smartphone έχει γίνει ουσιαστικό μέρος του ολλανδικού τοπίου. Ωστόσο, δεν πρέπει να γίνει ένας σταθερός παράγοντας. ειδικά όχι στο επαγγελματικό περιβάλλον. Πρόσφατα, ένας ολλανδός δικαστής έκρινε ότι η χρήση του WhatsApp κατά τις ώρες εργασίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της αρχής «χωρίς εργασία, χωρίς αμοιβή». Σε αυτήν την περίπτωση, ο πρόσφατα απολυμένος υπάλληλος είχε αποστείλει τουλάχιστον 1,255 ερωτικά μηνύματα μέσα σε ένα εξάμηνο, τα οποία σύμφωνα με το ολλανδικό δικαστήριο δικαιολόγησαν την αφαίρεση συνολικού ποσού 1500 ευρώ, - από το ποσό που πρέπει να πληρωθεί εκκρεμές δικαιώματα διακοπών. Επομένως, σκεφτείτε δύο φορές πριν πάρετε αυτό το τηλέφωνο από το γραφείο σας.

Law & More