Το Ολλανδικό Ανώτατο Δικαστήριο παρέχει σαφήνεια και έχει αποφασίσει…

Μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε: εσείς και το αυτοκίνητό σας εμπλέκονται σε αυτοκινητιστικό ατύχημα και το αυτοκίνητό σας συνολικά. Ο υπολογισμός της ζημιάς στο συνολικό όχημα οδηγεί συχνά σε μια έντονη συζήτηση. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Κάτω Χωρών παρέχει σαφήνεια και έχει αποφασίσει ότι σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να διεκδικήσει την αγοραία αξία του αυτοκινήτου τη στιγμή της απώλειας. Αυτό προκύπτει από την ολλανδική νομική αρχή ότι το μειονεκτούμενο μέρος πρέπει όσο το δυνατόν περισσότερο να επανέλθει στη θέση στην οποία θα ήταν αν δεν είχε προκληθεί η ζημία.

10-03-2017

Κοινοποίηση