Προστασία των καταναλωτών και γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Οι επιχειρηματίες που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες συχνά χρησιμοποιούν γενικούς όρους και προϋποθέσεις για να ρυθμίσουν τη σχέση με τον παραλήπτη του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Όταν ο παραλήπτης είναι καταναλωτής, απολαμβάνει την προστασία του καταναλωτή. Η προστασία των καταναλωτών δημιουργείται για την προστασία του «αδύναμου» καταναλωτή από τον «ισχυρό» επιχειρηματία. Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν ένας παραλήπτης απολαμβάνει την προστασία των καταναλωτών, είναι πρώτα απαραίτητο να καθοριστεί τι είναι ο καταναλωτής. Ο καταναλωτής είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα ή επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός της επαγγελματικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας. Εν ολίγοις, ένας καταναλωτής είναι μερικοί που αγοράζουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία για μη εμπορικούς, προσωπικούς σκοπούς.

Προστασία των καταναλωτών

Η προστασία των καταναλωτών σε σχέση με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες δεν μπορούν απλώς να συμπεριλάβουν τα πάντα στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις τους. Εάν μια διάταξη είναι υπερβολικά επαχθής, αυτή η διάταξη δεν ισχύει για τον καταναλωτή. Στον Ολλανδικό Αστικό Κώδικα, περιλαμβάνεται μια λεγόμενη μαύρη και γκρι λίστα. Η μαύρη λίστα περιέχει διατάξεις που θεωρούνται πάντοτε παράλογες επαχθείς, η γκρίζα λίστα περιέχει διατάξεις που συνήθως (πιθανώς) παράλογα επαχθή. Σε περίπτωση πρόβλεψης από τη γκρίζα λίστα, η εταιρεία πρέπει να αποδείξει ότι αυτή η διάταξη είναι εύλογη. Αν και συνιστάται πάντα να διαβάζετε προσεκτικά τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις, ο καταναλωτής προστατεύεται επίσης από τις παράλογες διατάξεις του ολλανδικού νόμου.

Law & More