Σήμερα, το hashtag δεν είναι μόνο δημοφιλές στο Twitter και στο Instagram…

# ευχαριστώ

Σήμερα, το hashtag δεν είναι μόνο δημοφιλές στο Twitter και στο Instagram: το hashtag χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τη δημιουργία εμπορικού σήματος. Το 2016, ο αριθμός των εμπορικών σημάτων με ένα hashtag μπροστά του αυξήθηκε κατά 64% παγκοσμίως. Ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι το εμπορικό σήμα της T-mobile '#getthanks'. Ωστόσο, η αξίωση ενός hashtag ως εμπορικού σήματος δεν είναι πάντα εύκολη. Ένα hashtag θα πρέπει, για παράδειγμα, να συνδέεται απευθείας με το προϊόν ή την υπηρεσία του αιτούντος.

19-05-2017

Law & More