Η Πολωνία ανεστάλη ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου

Η Πολωνία ανεστάλη ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικών Συμβουλίων (ENCJ).

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συμβουλίων Δικαιοσύνης (ENCJ) ανέστειλε την Πολωνία ως μέλος. Το ENCJ δηλώνει ότι έχει αμφιβολίες για την ανεξαρτησία της πολωνικής δικαστικής αρχής βάσει των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων. Το πολωνικό κυβερνών κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) εισήγαγε ορισμένες ριζικές μεταρρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις δίνουν στην κυβέρνηση περισσότερη εξουσία επί της δικαστικής αρχής. Το ENCJ δηλώνει ότι «ακραίες περιστάσεις» κατέστησαν αναγκαία την αναστολή της Πολωνίας.

Law & More